Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Методи теорії державного управління

Методи теорії державного управління. Група методів, спрямованих на дослідження теоретичних проблем державного управління. Серед них структурно-функціональний, інституціональний, поведінковий, порівняльний, історичний методи тощо. Структурно-функціональний метод передбачає розі ляд державного управління як певної цілісності, системи, що має складну структуру, кожний елемент якої має певне призначення і виконує специфічні функції. Управлінська діяльність визначається загально-структурною організацією. Основна увага приділяється структурі і функціям працівників державних служб. Головне в цьому визначенні - як навколишнє середовище виливає на процес вироблення державних рішень і наскільки ці рішення відповідають потребам системи й очікуванням її оточення з урахуванням вимог про розподіл дефіцитних ресурсів. Інституціональний метод приділяє увагу формальним структурам влади, заснованим на положеннях конституції. У межах даного методу підкреслюється роль адміністративного і конституційного права, яке визначає основні правила діяльності органів державної влади й апарату державного управління. Поведінковий метод спрямований на дослідження поведінки керівників і підлеглих, мотивації їх праці. Він передбачає розгляд колективних дій через поведінку конкретних осіб, які є головним об'єктом управлінського дослідження, визначення домінуючими мотивами поведінки психологічних мотивів, що можуть бути як соціально зумовлені, так і мати специфічну індивідуальну природу, застосування методів природничих наук, математичного моделювання, комп'ютерної техніки. Порівняльний метод передбачає зіставлення однотипних явищ та різних способів реалізації управлінських функцій з метою виявлення їх специфіки та найефективніших форм організації або оптимальних шляхів вирішення завдань. Цей метод сприяє плідному використанню досвіду інших держав. Історичний метод вивчає систему державного управління в її послідовному розвитку, забезпечує виявлення зв'язку минулого, сьогодення і майбутнього.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити