Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Механізми державного управління

Механізми державного управління. Практичні заходи, засоби, важелі, стимули за допомогою яких органи державної влади впливають на суспільство, виробництво. будь-яку соціальну систему з метою досягнення поставлених цілей. Йдеться про механізми управління державою, коли фактори управління є внутрішніми, або про механізми взаємодії з іншими державами, коли ці фактори є зовнішніми. Реальний М.д.у. завжди конкретний і здійснюється з використанням наявних ресурсів. Він виконує роль механізму суспільного самоуправління і може бути відображений наступною схемою: цілі —> рішення — впливи —> дії —> результати. При цьому фактори, що впливають на процеси державного управління, можуть бути політичними, економічними, соціальними відповідно до основних сфер суспільної діяльності. Також відповідно до основних форм державно-управлінської діяльності вони можуть мати організаційний і правовий характер.

Згідно з характером факторів впливу виокремлюють політичні, економічні, соціальні. організаційні та правові механізми. Як правило, вони використовуються у комплексі. Визначимо комплексний механізм державного управління як систему політичних, економічних, соціальних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого впливу органів державного управління. Як приклад формування комплексною механізму державного управління в Україні, виходячи з реалізації цілей, передбачених Стратегією економічного і соціального розвитку на 2000-2004 рр., можна навести механізм прискореного зростання економіки, який складається з: політичною механізму (посилення дієздатності держави); організаційних механізмів (адміністративної реформи та структурної перебудови промисловості); економічних механізмів (утвердження критичної маси ринкових перетворень); підвищення надійності грошової та фінансової стабілізації; обмеження боргової залежності держави; подолання корупції та тіньової економіки; розвитку внутрішнього ринку; стимулювання процесів нагромадження й ефективного використання інвестиційних ресурсів; удосконалення зовнішньоекономічної діяльності; розвитку інноваційної моделі економічного зростання. Досягнення цілей державного управління, як правило, потребує забезпечення ресурсами (фінансовими, кадровими, матеріально-технічними, інформаційними) і нормативно-правовим регулюванням (закони і підзаконні акти). Можна говорити про фінансову, кадрову матеріально-технічну, інформаційну та нормативно-правову складову державних механізмів. До цього переліку також слід додати організаційну складову, яка спрямована на упорядкування форми державного управління, виходячи з максимально можливої відповідності змісту управління, тобто його цілям, функціям і завданням.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити