Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Моніторинг

Моніторинг. Спеціальна підсистема системи управління. пов'язана з отриманням і аналізом інформації щодо певного об'єкта управління. Є механізмом реагування на зовнішні загрози і відхилення в роботі організації. При формуванні підсистеми М. визначаються його мста, об'єкт, суб'єкт, періодичність і методи. Для того, щоб М. був ефективним, він має бути включений до системи управління, а рекомендації і рішення, що приймаються в його структурах, мають доходити до керівників і враховуватися в їх рішеннях із питань стратегії й політики організації. Однією з основних складових підсистеми М. є інформаційна система, що дозволяє збирати і передавати необхідну інформацію. Вона має забезпечити мінімум необхідної релевантної інформації для кожного підрозділу організації. Іншою складовою частиною М. є аналітична система, де зібрана інформація аналізується, щоб визначити, наскільки організація справляється з досягненням поставлених цілей. Унаслідок аналізу виявляються відхилення в роботі, їх характер і вплив на досягнення цілей організації. Ці узагальнені дані надходять в оперативну систему М., де виробляються рекомендації і рішення щодо внесення змін до стратегії, змісту роботи, показників оцінок і системи моніторингу загалом. Потім рекомендації у вигляді оперативної інформації або аналітичних довідок надходять до керівника організації або підрозділу, який має повноваження із прийняття рішення у цій сфері діяльності. Без сучасної системи М. неможливе проведення ефективної державної політики і розроблення стратегічних планів держави.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити