Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Організаційні відносини

Організаційні відносини. Відносини координації та субординації в організаційних структурах. Перші з них - це відносини управлінських ланок і виконавців за управлінською горизонталлю, а другі - це відносини між вищими й нижчими ланками системи управління, між тими, хто приймає рішення, і тими, хто їх виконує, тобто за управлінською вертикаллю. О.в. забезпечують стан упорядкованості суб'єкта й об'єкта управління. системи інформації, прямих та зворотних зв'язків. Із досягненням певних О.в. процес управління не вичерпується. Виникає нове завдання: зберегти і підтримати, удосконалити та розвинути стан упорядкування, організованості системи, що вирішується функцією регулювання. Виходячи із цього, у найпоширенішій на сьогодні концепції функцій управління, що запропонована М. Месконом, М. Альбертом та Ф. Хедоурі, функція організації охоплює й функцію регулювання.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити