Державне управління - словник термінів - І.В. Олійник 2014


Парламент

Парламент. Загальна назва вищого виборного представницького органу законодавчої влади держави. До функцій будь-якого парламенту входять: вироблення законопроектів, обговорення й прийняття законів; утворення уряду та ініціювання, за необхідності, його відставки; формування й затвердження бюджету країни, встановлення, зміна чи скасування загальнодержавних податків; контроль за виконанням бюджету та дотриманням законів. Завдання парламенту полягає ще й у тому, щоб застерегти суспільство від будь-яких проявів диктаторства, авторитаризму, які можуть продукуватися державною владою. У системі розподілу влади П. є одним із головних центрів вироблення державної політики, що відображується в законах, які приймаються ним. Дійсна роль П. у політичному житті кожної країни визначається організацією соціальних сил, що знаходить свій вияв через політичні партії та інші масові об'єднання, які мають свої парламентські фракції. Ця роль залежить від міри розвиненості парламентаризму, сили і впливу парламентських інститутів. Парламент є невід'ємним інститутом парламентаризму, що розуміється як форма представницької демократії та елемент системи державного управління. Парламент не може існувати без найважливіших елементів парламентаризму, до числа яких належать передусім розподіл влади та законність. Для реалізації своїх функцій парламент як орган державної влади наділяється відповідними повноваженнями, обсяг яких визначений, як правило, конституцією країни. Найзагальніші повноваження полягають у законотворчій, представницькій діяльності, спрямованій на захист суспільних інтересів, та контролюючій діяльності щодо виконання законів. Сукупність функцій і повноважень П. утворює його компетенцію. На цій основі парламенти можна поділити на три груші: 1) парламенти з абсолютно визначеною компетенцією, характерною для федеративних і децентралізованих унітарних держав, де центральна влада конституційно обмежена правами державоутворюючих суб'єктів або інших територіальних утворень (США, Франція, Іспанія); 2) парламенти з абсолютно не визначеною компетенцією, що мають право видавати закони

з будь-якого питання і володіють юридично необмеженими повноваженнями (Великобританія, Нова Зеландія. Ірландія, Італія, Японія); 3) парламенти з відносно визначеною компетенцією, що не мають чіткого критерію розмежування компетенції П. та уряду (Швейцарія). Єдиним органом законодавчої влади в Україні е парламент - Верховна Рада України.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити