Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРЕДМОВА

 

Сучасні суспільно-політичні процеси, особливо у країнах так званого трансформаційного, перехідного періоду, наочно демонструють складність відносин як між окремими суб’єктами політики, так і у сфері політики загалом. А відтак роль політичної науки та її складових — наукових дисциплін, що з нею перетинаються, є дотичними до неї — небувало підвищилася. З’явилася потреба визначити і глибше опрацювати методологічні засади таких політичних наук, як кратологія, конфліктологія, прогностика, глобалістика, політичне маніпулювання, політична міфологія тощо.

З-поміж них істотно вирізняється політичний менеджмент — наука про закономірності, технології та своєрідне мистецтво політичної діяльності. Формування цієї наукової дисципліни має кілька аспектів.

По-перше, потребують спеціального розгляду, як суттєві, політичні технології (індивідуальні й колективні — групові), що базуються на класичній політології, — вибори та референдуми. Поступове осмислення їх суті, особливостей показало, що вони є досить складними, багатовимірними сентенціями, які містять елементи педагогіки, психології, психофізіології, проте об’єднуючим завжди виступає організаційний, управлінський елемент. Інакше кажучи, політичні дії, явища, процеси є керованими, регульованими, їх можна у відповідний спосіб моделювати, обумовлюючи конкретними мотивами, цілями або прогнозом.

По-друге, якщо враховувати не лише управлінський аспект політичних технологій, усього політичного процесу, а й сутнісне значення психології у політиці, можна дійти висновку, що політична діяльність — це своєрідне мистецтво, творчість, а не суто раціоналізм чи практицизм.

Успіх у політиці залежить від багатьох обставин, передусім від самого політика — його здібностей, особистісних рис і якостей, підготовленості до політичної роботи. Чи не найважливішого значення набуває наявність у політика певних суто практичних навичок, уміння працювати у політичній сфері. Тобто крім знання сутності політики, її особливостей, специфіки взаємодії у політичному процесі багатьох його суб’єктів, потрібно знати, як і завдяки чому можна досягти успіху у політичній діяльності. Йдеться як про загальні політичні технології (вивчення громадської думки, референдуми, виборчі кампанії тощо), так і про окремі, що є сукупністю цілеспрямованих дій, зорієнтованих на досягнення відповідного політичного результату, методом “переведення” об’єктивних законів у механізм управління, тобто про переклад абстрактної мови політичної науки на конкретну мову рішень, документів, нормативів, вказівок, які регламентують діяльність людей і стимулюють їх до найефективнішого досягнення зазначеної мети. Іншими словами, йдеться саме про політичний менеджмент як певну систему знань зі здійснення політики.

Політичним технологіям практично ніде цілісно, в комплексі не вчать, якщо не брати до уваги політологічних факультетів і відділень вищих навчальних закладів та поодиноких семінарів, тренінгів, які проводять окремі громадські інституції й утворення, політичні партії, особливо напередодні великих політичних акцій, кампаній — насамперед виборчої. Поки що і в Україні немає, але сподіваємося, що незабаром з’являться інститути політики, де готуватимуть політиків-професіоналів високого ґатунку, де окрім теорії навчатимуть і практики політики — тобто як професійно в реальному житті займатися політикою.

Політичні технології мають певний характер і особливості, механізми впливу на окремих громадян, увесь загал, та важливо насамперед, хто і з якою метою їх використовує. З одного боку, йдеться про особу конкретного політика, його людські індивідуальні якості, рівень моралі, громадянської свідомості, відповідальності за свої вчинки не лише перед власною совістю, а й перед людьми, яких стосується його політична діяльність, а з іншого — про моральність його політичних дій і вчинків. Не можна спрощено сприймати і погоджуватися з твердженням, що, мовляв, політика — це брудна справа, бо за кожним політичним явищем стоїть конкретна особа або особи.

До створення цього навчального посібника автор прийшов не відразу. Спершу була спроба розробити й узагальнити (описати) конкретні, вмотивовані дії та моделі поведінки політика в різних політичних умовах, які стосуються його спілкування з людьми, розв’язання конфліктних ситуацій, вирішення певних питань, участі у політичних акціях, діях, процесах. Все це було певною мірою відтворено у праці “Професія — політик” (2000).

Згодом було підготовлено перше видання (вперше в Україні) книги з політичної психології: “Політична психологія” (2001), в якій зроблено спробу розкрити сутність феномену “політична психологія”, структуру, зміст, особливості та основні форми його виявлення.

У пропонованому посібнику узагальнено наробки автора, викладені у працях “Мистецтво політичної діяльності” (2002) та “Соціологія політики” (2003). У зазначених працях розглянуто основні моделі та механізми поведінки політика в різних політичних ситуаціях, проаналізовано зміст та характер найпоширеніших політичних технологій, висвітлено не лише актуальні проблеми взаємозв’язку політики з іншими сферами життя людини, суспільства, а й політико-психологічні, організаційні засади функціонування основних суб’єктів і учасників політичних процесів. Ці дві роботи у поєднанні, взаємозв’язку сприяли підготовці навчального посібника з політичного менеджменту, який ми і пропонуємо всім, хто має дотичність до політики чи бодай цікавиться нею як надзвичайно складним, багатоаспектним суспільним явищем.

Сподіваємося на оцінки, пропозиції та зауваження читачів навчального посібника.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.