ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розділ 6

Як здобувати прихильників, або імідж політика

Література

 

1. Бабкин В., Селиванов В. Народ и власть. К., 1996.

2. Бебик В. М. Політичний маркетинг і менеджмент. — К., 1996.

3. Блонделъ Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. — М., 1992.

4. Выдрин Д. И. Очерки практической политологии. — К., 1991.

5. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. — К., 2002.

6. Головатий М. Ф. Політична психологія. — К., 2001.

7. Головатий М. Ф. Професія політик. — К., 2000.

8. Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003.

9. Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина. — СПб., 1999.

10. Кухта Б. Феномен політичного лідерства: Історичні силуети на тлі епох. — Львів, 2000.

11. Левин А. Я. Политика и управление. Нижний Новгород., 1991.

12. Максименко С.Д. Общая психология. — М., 1999.

13. Огарёв А. В., Понеделков А. В. Лидер. Элита. Регион. — Ростов н/Д, 1995.

14. Пахарев А. Д. Политическое лидерство и лидеры. — К., 2001.

15. Пойченко А. М. Інноваційні технології і політична діяльність. — К., 1994.

16. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. — К., 1996.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити