ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розділ 7

Політичний аналіз, прогноз та політичне консультування

 

Література

 

1. Горбатенко В. Принципи, методи і основні етапи політичного прогнозування // Людина і політика. — 2003. — № 5.

2. Демидов А. И., Малько А. В. Политология в вопросах и ответах. Учеб.- метод. пособие. — М., 1998.

3. Зеркин Д. П. Основы политологии: Курс лекций. — Ростов н/Д, 1996.

4. Краснов Б. И. Политическое прогнозирование // Соц.-полит. журн. — 1994. — № 11-12.

5. Ольшанский Д. Политическая психология. — СПб., 2002.

6. Политология: Курс лекций. — 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 2003.

7. Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, М. С. Вершинин и др. — М.: Гардарики, 2000.

8. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях: Навч. посіб. / І. С. Дзюбко, І. Г. Оніщенко, Д. Т. Лопаєва та ін. — К., 1999.

9. Сергеев А. В. Предвидение в политике. — М., 1974.

10. Теорія і практика політичного аналізу: Навч. посіб. / За заг. ред. О. Л. Валевського, В. А. Ребкала. — К., 2003.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити