ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розділ 9

Технології політичної діяльності

 

Література

 

1. Бебик В. М. Як стати популярним, перемогти на виборах та утриматися на політичному олімпі. — К., 1993.

2. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.- метод. посіб. — К., 2001.

3. Бебик В. М. Базові засоби політології: історія, теорія, методологія, практика. — К., 2000.

4. Виборчі технології: Зб. матеріалів / Упоряд. В. Ціон. — К., 1998.

5. Вшдрин Д. Очерки практической политологии. — К., 1991.

6. Гаджиев К. С. Политическая наука. — М., 1995.

7. Головатий М. Ф. Професія — політик. — К., 2000.

8. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. — К., 2002.

9. Гончаров Д. В. Теория политического участия. — М., 1997.

10. Кирилюк Ф. М., Кремень В. Г., Ирехин Ю. В. Психология и политика. — К., 1993.

11. Общая и прикладная политология: Учеб. пособие / Под общ. ред. В. И. Жукова, Б. И. Краснова. — М., 1997.

12. Паніотто В. Маленькі хитрощі демократичної процедури // Філос. і соціол. думка. — 1998. — № 10.

13. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К., 1997.

14. Пойченко А. М. Інноваційні технології і політична діяльність. — К., 1994.

15. Пойченко А. М. Політика: теорія і технології діяльності. — К., 1996.

16. Почепцов Г. Теорія комунікації. — К., 1996.

17. Практикум по политологии: Учеб. пособие для вузов / Под ред. М. А. Василика. — М., 1999.

18. Рудич Ф. М. Много ли власти нужно власти? — К., 1999.

19. Скиба В. Й, Горбатенко В. П., Туренко В. В. Вступ до політології. К., 1996.

20. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. — М., 1980.

21. Щёкин Г. Теория социального управления. — К., 1996.

 

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити