ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Розділ 2

Політика як специфічний вид суспільної діяльності і взаємодії

Література

 

1. Бурдье П. Социология политики. — М.: Социо-Логос, 1993.

2. Головатий М. Ф. Соціологія політики. — К., 2003.

3. Михальченко М., Самчук 3. Україна доби межичасся: блиск і убозтво куртизанів. — Дрогобич: Відродження, 1998.

4. Основы политической элитологии / Г. К. Ашин, А. В. Понеделков, В. Г. Игнатов, А. Н. Старостин. — М.: Изд-во ПРИОР, 1999.

5. Пейн Т. Права людини / Пер. з англ. І. Вовчака. Львів, 2000.

6. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Генеза, 1997.

7. Политология: Учеб. пособие для вузов / Сост. и отв. ред. А. А. Радугин. — М.: Центр, 1997.

8. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. В. М. Литвина, М. М. Слюсаревського. — К., 2001. — Вип. 3.

9. Себайн Д. Г., Торсан Т. Л. Історія політичної думки. — К.: Основи, 1997.

10. Социальные технологии: Толковый словарь / Отв. ред. В. Н. Иванов. — М.; Белгород: Луч — Центр социальных технологий, 1995.

 

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити