Політологія - Рудич Ф.М. 2009

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ДЕМОКРАТІЯ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ

Короткі висновки

За всієї різноманітності дефініцій поняття «демократія» її первинним значенням є устрій держави, всієї політичної системи у формі народовладдя.

Основними концепціями демократії є: колективістські (тоталітарні), індивідуальні (ліберальні) та плюралістичні. Усі концепції мають і позитивні, й негативні риси.

Демократія здійснюється й безпосередньо (антична демократія, віче у стародавньому Новгороді, референдуми), й за допомогою представницьких органів.

У сучасній світовій практиці виокремлюють ціннісні (свобода, рівність, соціальна справедливість) і раціонально-утилітарні обґрунтування (відкрите суспільство, суспільство ринкової економіки) демократії.

На сучасному етапі здійснення народовладдя в Україні. Демократія в Україні вступає у відповідальну фазу свого розвитку. Наявність і реальні дії інститутів громадянського суспільства — критерій справжнього народовладдя в Україні.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняття «демократія».

2. Які вам відомі концепції та засоби здійснення демократії?

3. Що означає елітарна демократія?

4. Наскільки реальним є народовладдя в Україні?

5. Визначте стан і тенденції розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Основи демократії: Навч. посібник / За ред. А. Колодій. — К., 2002. - 421 с.

2. Філософія політики: Підручник / Авт.-упоряд. В. П. Андрущенко (кер.) та ін. - К„ 2003. - 400 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити