Політологія - Рудич Ф.М. 2009

ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ

2. Політична культура в сучасній Україні

Для визначення сучасного стану політичної культури в Україні слід використати типологізацію політичної культури американських політологів Габріела Алмонда й Сіднея Верби, які виокремлювали три «чисті типи» політичної культури — патріархальну, яка характеризується тим, що в більшості населення відсутні знання про державу, їй притаманні індиферентність, аполітичність; підданську, за якої держава сприймається її населенням як джерело норм, законів, що їх належить безумовно виконувати; активістську, коли громадяни переконані, що вони можуть відігравати й відіграють активну роль у політиці. Поєднання цих «чистих» типів дає кілька мішаних типів політичної культури, що реально функціонують у політичному процесі. Найвищий із них — громадянська культура, в якій домінує активістська культура з поєднанням елементів патріархальної та підданської. У сучасній Україні переважає підданська культура. Практично відсутні активістська культура, а тим більше культура громадянська.

У чому причина такого становища? Негативне ставлення громадян до політичних структур спричинене неспроможністю владних органів чітко сформулювати національні інтереси й пріоритети, невиразним механізмом реалізації цих інтересів, що призводить до втрати ідеалів, моральних цінностей і, зрештою, до дискредитації ідеї демократії та ідеї незалежності.

Більшість громадян нових демократичних держав, і Україна не є винятком, сподівалася, що після набуття самостійності життя швидко почне поліпшуватися, але цього не сталося. Невпинна «боротьба за виживання», запропонована як альтернатива соціалізмові, що супроводжується систематичним безгрошів’ям, приниженнями й кривдами, не може об’єднати громадян і пробудити громадянську енергію. Як результат, спостерігаємо політичну індиферентність, що виявляється на рівні масової свідомості у розчаруванні діями влади та соціальній апатії.

Отже, в сучасних умовах було б передчасно говорити про наявність громадянської культури в українському суспільстві. Для утвердження такої культури важливо визначити зрозумілі громадянам держави стратегічні орієнтири соціально-економічного її облаштування, а головне — реалізовувати ці орієнтири. Політична культура має бути адекватна до тих докорінних змін, які відбуваються в економічному й політичному устрої держави.

За цих умов першорядного значення набувають формування політичної свідомості широких мас, набуття ними досвіду та навичок політичної поведінки, поступове подолання елементів патріархальної й підданської політичної культури і як результат — становлення громадянської, демократичної культури.

Що стосується української політичної еліти, то вона всією своєю діяльністю має продемонструвати зразки політичної культури. Уявлення про те, як функціонує політична система — пізнавальна орієнтація, як має працювати політична система — нормативна орієнтація; уявлення представників еліти одне про одного — інтерперсональна орієнтація — все це чинники, що визначають рівень політичної культури еліти.

Сучасний стан політичної культури в Україні можна кваліфікувати як шанс її набуття — набуття політичної культури на шляху побудови демократичної правової держави, громадянського суспільства. Відновлення довіри громадян до органів влади — неодмінна передумова розвитку ціннісних орієнтацій, на підставі яких формується політична культура суспільства. Є два шляхи відновлення довіри громадян: перший — народна підтримка дає урядові кредит довіри, який може бути інвестований у гнучку й ефективну політику; другий — політичний істеблішмент утягується в замкнене коло політичної інфляції, коли відсутність схвалення народом дій владних структур унеможливлює ефективне прийняття стратегічних рішень і, разом із тим, становлення політичної культури.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити