Політологія - Рудич Ф.М. 2009

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ПАРАДИГМИ ПОЛІТОЛОГІЇ

4. Природа політичних знань. Функції політичної науки

До кінця XIX ст. в політичній науці переважали нормативістський підхід і нормативні знання. Головну увагу було зосереджено на пошуку ідеального політичного ладу, який міг би забезпечити суспільне благо або оптимальну реалізацію природних прав людини. Нормативні знання й сьогодні є важливою складовою політичної науки. Йдеться про пошук найефективніших політичних інститутів, методів управління, способів розв’язання соціальних конфліктів.

Від нормативних відрізняються своєю об’єктивністю дескриптні (описові) й казуальні (причинові) знання. Перші становлять науковий опис реальних подій, фактів, у якому використовуються статистичні дані, результати опитувань, спостереження. Казуальні знання розкривають причинно-наслідкові зв’язки між різними соціальними та політичними явищами.

Отже, наукові політичні знання систематизують і впорядковують соціальні факти, пояснюють і прогнозують відповідні події. Політична наука розвивається по висхідній, якщо брати до уваги розширення її фактологічної бази та зростання вимог до наукової вірогідності її висновків.

Специфіка політологічних знань визначає роль і функції цієї науки в суспільстві.

Насамперед, це гносеологічна, або теоретико-пізнавальна функція, тобто адекватне віддзеркалення у людській свідомості політичної реальності, розкриття властивих їй об’єктивних зв’язків і закономірностей.

Методологічна функція охоплює способи, методи та принципи теоретичного дослідження політики й практичної реалізації здобутих знань.

Аксеологічна функція полягає в оцінці політичного ладу, інститутів, поведінки, подій.

Політологія виконує також функцію політичної соціалізації. Йдеться про формування політичної та громадянської культури населення, засвоєння політичного досвіду й використання його в порівняльній поведінці.

Прогностична функція передбачає моделі розвитку політичних процесів, різні варіанти та ймовірний перебіг політичних подій. Це необхідно для вироблення механізму раціональної організації політичних процесів, урахування ресурсів політичної влади.

Одна з найважливіших функцій політології — прикладна, або функція раціоналізації політичного життя, політичних інститутів і відносин, політико — управлінських рішень. Політологія виступає теоретичною основою державного будівництва та політичного реформування.

Звичайно, правда й у тому, що реальна політика значною мірою ірраціональна, є процесом боротьби за владу, суперництва різних інтересів і амбіцій, пошуку компромісів і злагоди. І все ж вплив політології на політичні й соціальні процеси помітно зростає, збагачується її зміст, виникають нові парадигми.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити