Політологія

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ПАРАДИГМИ ПОЛІТОЛОГІЇ

6. Значення політології у сучасному житті

В Україні завершився початковий етап перехідного періоду — проголошення незалежності та набуття атрибутів держави й здійснюється перехід до розвитку демократичних процесів, політичного та економічного облаштування.

Серед завдань, які стоять перед політологією, одним із ключових є вироблення політико — ідеологічної доктрини державотворення. На думку провідних учених, пріоритет у державотворенні в Україні має належати громадянсько-правовій ідеї, ґрунтуючись на якій слід реформувати політичну систему і створювати інститути правової держави та громадянського суспільства.

Наступна проблема, яку мають вирішувати політологи (у співпраці з іншими фахівцями), — це визначення політичних важелів економічного розвитку країни. За останні роки майже всі політики та науковці впевнилися, що спонтанний та стрімкий рух до соціально-орієнтованої ринкової економіки — лише ілюзія. Вихід вбачається у здійсненні цілеспрямованої, науково обґрунтованої програми економічної політики, суть якої полягає в поєднанні регуляторного впливу держави на економіку із саморегулятивним механізмом товарно-ринкових відносин. В Україні, як і в інших пострадянських країнах, соціально орієнтований ринок має створюватися цілеспрямованими діями держави, яка усвідомлює економічну ефективність ринкових відносин і спроможна забезпечити соціальну стабілізацію суспільства.

Найважливішим науково-прикладним аспектом функціонування політології є науково-просвітницька діяльність, формування високої політичної свідомості та політичної культури народу України.

Суспільство й держава в сучасних умовах мають бути зацікавлені насамперед у формуванні політичної зрілості молодого покоління. Середня й вища школа можуть створити найбільш сприятливі умови для опанування молоддю глибоких знань в галузі політичних наук. У цьому вирішальна роль належить учителям шкіл, професорсько-викладацькому складу вищих навчальних закладів. Ці кадри здебільшого сумлінно виконують свої обов'язки, але слід зважити на те, що чимало з них не мають фахової підготовки. Як правило, це історики, які останніми роками майже самотужки набули політологічної ерудиції. Підвищення рівня викладання політології й, відповідно, поглиблене опанування учнями й студентами політологічних знань зумовлюють необхідність державної програми розвитку політичної науки й освіти, навчальних циклів з політології на радіо й телебаченні, вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів політології, забезпечення державної підтримки видань політологічної літератури тощо.

Підсумовуючи, слід наголосити, що стан політології в Україні пов'язаний з логікою трансформації нашого суспільства та особливостями розвитку наукового знання. На становлення політології впливають як фактори, що його гальмують, так і ті, що сприяють цьому процесові.

Негативний вплив пов'язаний з існуючими політичними процесами та деякими традиціями й цінностями української політичної культури. Останнє виявляється у відсутності традицій незалежного розвитку гуманітарної науки. Певні груші вчених зберегли й посилили свою залежність від влади. Інші — розійшлися по партіях та громадських рухах і зайнялися теоретичним обслуговуванням їхніх інтересів. Серед політологів обмаль фахівців, які володіють іноземними мовами, вміють користуватися комп'ютером.

Водночас є чинники, що сприяють розвиткові політології й досягненню нею сучасного рівня. Це наявність певної інституційної бази, згаданої вище, чималий корпус висококваліфікованих, освічених політологів. Молода генерація політологів, яка здобуває освіту в нових умовах, ознайомлена з досягненнями світової науки, швидко оволодіває сучасними методами дослідження, викладання. Важливо також, щоб влада була зацікавлена в об'єктивних дослідженнях та оцінювала політологію як суттєвий інтелектуальний ресурс суспільства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.