Політологія - Рудич Ф.М. 2009

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР СВІТУ

ГЕОПОЛІТИКА ЯК НАУКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРИКЛАДНИЙ КОНТЕКСТ

Короткі висновки

1. Найзагальнішою і такою, яку поділяють усі наукові школи, методологічною формулою геополітики є фундаментальний історичний дуалізм між Сушею, телурократією, Євразією, «географічною віссю історії», з одного боку, і Морем, таласократією, Атлантикою, англосаксонським світом, з іншого. Втім, із появою авіації й, особливо, ядерної зброї та засобів її

доставки традиційні моделі, в засаді яких лежав географічно-просторовий детермінізм, потребують коригування.

Офіційно проголошена фашистською і буржуазною псевдонаукою, геополітика як така в СРСР не визнавалась. Її функції виконувало кілька дисциплін — теорія міжнародного права й міжнародних відносин, стратегія, військова географія, етнографія. Водночас загальна геополітична поведінка СРСР на планетарній арені видавала наявність раціональної, з геополітичного погляду, моделі поведінки.

Саме ті країни, які визнавали геополітиків і послуговувалися їхніми концепціями, одержали вражаючі результати й підійшли впритул до того, щоб остаточно досягти одноосібного світового панування. Німеччина заплатила за неувагу до тези Хаусхофера щодо «континентального блоку» (вісь Берлін—Москва— Токіо) тим, що зазнала трагічної поразки в Другій світовій війні. СРСР, який не надавав достатньої уваги працям російських геополітиків, без бою та опору опинився в тій самій ситуації, що й Німеччина в результаті Другої світової війни, — глибока економічна й соціальна криза призвела до розпаду колись могутньої держави.

Однією із впливових сучасних геополітичних течій є атлантизм. Найґрунтовніше ідеї атлантизму викладено в концепції Семюеля Хантінгтона. Її лейтмотивом стала теза про те, що XXI ст. буде добою зіткнення цивілізацій і релігій. США виконуватимуть в новому світоустрої роль міжнародного лідера.

Геополітична концепція мондіалізму набула свого розвитку в середині XX ст. Один із її варіантів спирався на ідеї конвергенції і створення на її засаді світового уряду, до якого мали ввійти й Вашингтон, і Москва. Радянський Союз пішов на поступки США з усіх принципових питань. Проте Захід не пішов ані на політичні, ні на ідеологічні, ні на геополітичні поступки, що зрештою призвело до розвалу СРСР, а також політичної системи країн Центральної та Східної Європи.

Наприкінці 60-х років XX ст. виникла геополітична течія «нові праві», автори якої обстоювали принцип самостійної, незалежної від США Європи, ідею союзу Європи й Радянського Союзу як передумову протистояння атлантизму й мондіалізму. У Європі 70-х років XX ст. склалася ще одна потужна течія — прикладна геополітика, хоч аналіз показує, що проблеми, які прагнуть розв’язувати її прибічники, мають не глобальний, а регіональний характер.

Прибічники однієї із сучасних течій неоєвразійства вважають, що перемога Заходу в «холодній війні» концептуально означає закінчення біполярного світу й початок світу однополярного. Прибічники іншої течії не погоджуються з таким варіантом розвитку подій і прогнозують ряд моделей нового світоустрою.

Новітньою політичною течією є глобалізм. Процес глобалізації сприяє взаємозв’язку всіх країн і етнонаціональних спільнот, «спресовує» світ у єдине ціле, справляє вирішальний вплив на цілі континенти й цивілізації. У глобалізму як сучасної геополітичної доктрини є і прибічники, і противники.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення геополітики як науки.

2. Які вам відомі основні школи геополітики?

3. Дайте визначення понять «атлантизм», «мондіалізм» і «неомондіалізм».

4. У чому суть поглядів «нових правих» і прибічників прикладної геополітики?

5. Схарактеризуйте концепцію неоєвразійства.

6. Розкрийте причини глобалізму та антиглобалізму.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гаджиев К. С. Геополитика. — М., 1997. — 384 с.

2. Дергачев В. П. Геополитика. — К., 2000. — 448 с.

3. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее Россий. — М., 1997. - 608 с.

Україна в новому геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти [Кол. монографія] / За ред. Ф. М. Рудича. — К., 2002. - 488 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити