Політологія - Рудич Ф.М. 2009

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР СВІТУ

УКРАЇНА В СИСТЕМІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ КООРДИНАТ

Короткі висновки

Україна усвідомила себе як справді незалежна держава, з чим не можуть не рахуватися ні на Сході, ні на Заході. В Росії, як і на Заході, зросло розуміння того, що Україна справді стає незалежною державою, й зупинити цей процес неможливо.

Україна повинна законодавчо визначити й наполегливо впроваджувати в життя, враховуючи тринадцятирічний досвід, цілісну зовнішньополітичну стратегію. Виходячи з цього, треба мати на увазі певні особливості:

Перше. Перспективи становлення України як активного дієздатного суб’єкта міжнародних відносин визначаються її прагненням однаковою мірою брати участь у житті євразійського та європейського регіонів і сприяти гармонізації відносин між ними. Без успішного здійснення політичних реформ, нарощування економічного потенціалу й підвищення життєвого рівня населення не буде можливою ні повноцінна й довготривала нормалізація відносин України з Росією, ні інтеграція її в європейські та євроатлантичні структури, ні регіональне самоствердження нашої держави в Центрально-Східній Європі. Друге. У довгостроковому плані Україна, підтримуючи стратегічні відносини з Росією, прагне інтегруватись у європейські та євроатлантичні структури. Північноатлантичний альянс розглядає Україну як невіддільну складову Європи. Для України відносини особливого партнерства з НАТО є передумовою поглиблення взаємодії з країнами—членами альянсу та наближення до Європейського Союзу. Саме зміцнення демократичних засад українського суспільства, розвиток ринкової економіки необхідні на додачу до невичерпних надр, найродючіших у Європі земель, потужного виробничого, наукового, кадрового потенціалу.

Перед політичною елітою України постало нагальне завдання визначити й реалізувати державну

стратегію розвитку країни. Вченими запропоновано в політичній сфері модель соціально-правової держави, в економічній — модель формування ринкової економіки у вигляді науково-технічної доктрини, що базується на інтелектуальному факторі, на розвитку науки та новітніх технологій, відповідає сучасним світовим цивілізаційним тенденціям. І, нарешті, останнє. У складній геополітичній ситуації незалежна Україна, що перебуває на перехресті стратегічних інтересів великих держав, повинна керуватися концепцією «динамічної рівноваги сил», орієнтуючись на встановлення дружніх взаємин як із Росією, з іншими, утвореними на території СРСР, державами, так і з європейськими та іншими країнами світу.

Контрольні запитання та завдання

1. Визначте магістральні напрями зовнішньої політики України на сучасному етапі.

2. Які фактори визначають місце й роль України в сучасному геополітичному просторі?

3. Яким ви бачите прогноз розвитку відносин України й Росії, України й Білорусі, України й Молдови?

4. Схарактеризуйте європейську та євроатлантичну парадигму української геостратегії.

5. Дайте оцінку стану відносин України з державами Центральної та Східної Європи.

6. Яким ви бачите сценарій геополітичного майбутнього України?

ЛІТЕРАТУРА

1. Нариси з історії дипломатії України / За ред. В. А. Смолія. — К., 2001. - 376 с.

2. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти (Кол. монографія] / За ред. Ф. М. Рудича. — К., 2002. - 488 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити