Політологія - Рудич Ф.М. 2009

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР СВІТУ

УКРАЇНА ТА СВІТ ПІСЛЯ ВЕРЕСНЕВИХ (2001 р.) ПОДІЙ У США. ВІЙНА В ПЕРСЬКІЙ ЗАТОЦІ: ПРИЧИНИ, ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ НАСЛІДКИ

Короткі висновки

Трагічні події вересня 2001 р. вразили не тільки Америку, а й увесь світ. Аналітики оцінюють їх по-різному (конфлікт між ісламом і модернізацією, Північчю й Півднем, багатими й бідними), але не залишається жодного сумніву, що 11 вересня 2001 р. увійде в світову історію як початок нової фази зіткнення західної та ісламської цивілізацій — фази початку збройних дій.

Міжнародний тероризм як світову загрозу необхідно будь-що зупинити. Але традиційна реакція — миттєве покарання винних, — як переконує досвід, не вирішує проблему. Має бути інший підхід, а саме: визнання цінності та винятковості кожної цивілізації, перехід від світу біполярного до світу багатополярного.

Висновок про те, що головні причини розв’язання війни США проти Іраку — це події 11 вересня у США, є спрощеним. Найімовірніше реальна причина — це глобальні, економічні інтереси наддержави, а також прагнення випробувати в бойовій ситуації новітні види зброї.

Військова операція Сполучених Штатів Америки у Перській затоці з усією силою актуалізувала дискусію про модель світовлаштування. Більшість експертів схильні до багатополюсної моделі світового ладу.

Перед Україною постало нагальне завдання — вибудувати свою власну, орієнтовану на національні інтереси зовнішню політику, а це сприятиме тому, що Україна зможе стати впливовим учасником процесу гарантування оптимальної безпеки Європи XXI сторіччя.

Контрольні запитання та завдання

1. У чому геополітична суть вересневих (2001 р.) подій у Сполучених Штатах Америки?

2. Схарактеризуйте позитивні й негативні чинники антитерористичної операції та її наслідки для Афганістану.

3. Назвіть справжні причини війни у Перській затоці.

4. Якою є модель світового ладу на нинішньому етапі?

5. Якою має бути зовнішня політика України після вересневих (2001 р.) подій у США та після війни у Перській затоці?

ЛІТЕРАТУРА

1. Волович О. Ірак: Важкий рік позаду. Що далі? // Дзеркало тижня. — 2004. - 27 березня.

2. Млечин Л. М. Кто взорвал Америку? — М., 2002. — 492 с.

3. Петерс Ральф. Америка — Європа: кінець роману // Дзеркало тижня. — 2003. — 7 червня.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити