Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Політологічний словник
ІНТРИГА ПОЛІТИЧНА

ІНТРИГА ПОЛІТИЧНА - збіг у часі й просторі низки різнопорядкових політичних подій і процесів, який задає якісно новий напрям розвитку політичної ситуації. Як правило, /. п. є результатом цілеспрямованих зусиль, гри політичних сил або окремих політичних діячів для досягнення власних політичних цілей. Подекуди І. п. призводить до політичної змови, заколоту, путчу, перевороту і т. ін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити