Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Запитання і відповіді
Що таке патріотизм?

20 Що таке патріотизм?


Патріотизм (від гр. patris — батьківщина, вітчизна) — любов до батьківщини, почуття відповідальності за її долю, готовність і здатність служити її інтересам та сприяти її успіхам у сферах внутрішнього життя й на міжнародній арені.

Це явище соціально-історичне, що на різних етапах розвитку людства мало різний соціальний зміст. У реальних соціально-історичних умовах кожна соціальна група виявляє ставлення до вітчизни через свої специфічні інтереси. В умовах розвитку капіталізму, формування національних держав патріотизм є невід'ємною частиною суспільної, національної самосвідомості людей.

У період переходу від тоталітарних режимів до демократичних, становлення правової суверенної держави і громадянського суспільства формується й утверджується загальнонародний патріотизм. У ньому поєднуються вірність батьківщині, готовність служити їй і захищати її від ворогів з почуттям поваги до інших націй і народів, відданістю інтересам творення вільного, демократичного суспільства, з демократичним рухом у всьому світі.

У сучасному демократичному суспільстві патріотизм підноситься на вищий рівень, поширюючись на все населення країни, пронизуючи всі сфери суспільного життя, й має спрямований характер, що виявляється у свідомому ставленні людей до праці, суспільно-політичної діяльності, непримиренності до будь-яких порушень прав людини, норм і правил демократичного співжиття. Завдяки цьому патріотизм є одним з найважливіших чинників розвитку демократичного суспільства.

В Україні патріотизм живиться прогресивними патріотичними традиціями українства, а також кращими зразками традицій інших народів, світового демократичного руху, збагачуючи їх історичними здобутками своєї країни. Утвердження у свідомості громадян України, насамперед молодого покоління, ідей патріотизму, гордості за свою суверенну державу, готовності стати на захист істинної демократії, інтересів свого народу має стати одним з найважливіших завдань нової системи патріотичного виховання.

Патріотизм — це діяльне ставлення до вітчизни, яке спирається на природний зв'язок людини з нею. Він виявляється у творчій праці, у зміцненні й захисті своєї державності, території, суспільного ладу. Природний зв'язок з батьківщиною — не лише і не стільки біологічна категорія, це швидше почуття, що виникає стихійно, без цілеспрямованого ідеологічного впливу.

Як суспільний феномен патріотизм належить насамперед до сфери соціальної психології, однак водночас має і моральне значення. Його названі вище вияви знайшли відображення в моральній свідомості людства й у змісті різних моральних вимог. Саме тому поняття «патріотизм» і є одним із принципів моральності.

Проте варто зауважити, що за певних обставин патріотизм може перетворитися на шовінізм.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити