Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Запитання і відповіді
Що таке політичний процес?

35 Що таке політичний процес?


Політичний процес — форма функціонування політичної системи суспільства, яка еволюціонує у просторі й часі. Це один із суспільних процесів, що має власні якісні характеристики. Зокрема, він є визначенням конкретного, з кінцевим результатом процесу певного масштабу (наприклад, проведення виборів, формування громадських рухів або утворення політичних партій). Політичний процес відображує реальну взаємодію суб'єктів політики, яка здійснюється як результат впливу багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників.

Розрізняють три режими існування політичного процесу. Перший — режим функціонування, головну роль в якому відіграють традиції і наступність, що переважають над будь-якими інноваціями, а сам політичний процес свідчить про здатність влади лише до відтворення вже усталених політичних відносин. Другий — режим розвитку, за якого влада використовує цілі і методи управління, що відповідають змінам у країні або на міжнародній арені, які виводять політику держави на новий рівень. Такий політичний процес веде до зміни політичних відносин. Третій режим — занепад. За такого режиму влада неспроможна адекватно реагувати на зміни, що відбуваються в країні, й регулювати соціальні відносини. Унаслідок цього політичний процес набуває негативного характеру, що призводить до нестабільності, а то й до розпаду існуючої політичної системи.

Структурними ланками політичного процесу є такі: виявлення, формування, пропаганда політичних інтересів індивідів, спільнот, організацій та рухів; представлення політичних інтересів інститутом, який приймає політичне рішення; вироблення, прийняття та реалізація політичних рішень; розподіл та перерозподіл ресурсів влади; контроль за елітою та політична мобілізація громадян.

Різновидами політичного процесу є політична соціалізація, політична участь, політичні зміни та політичний розвиток.

Політичні зміни — це збільшення у структурних і функціональних особливостях політичних явищ частки нового, що забезпечує як самовідтворення, так і оновлення суспільно-політичного організму.

Політичний розвиток — це перехід від одного політичного стану до іншого, якісно досконалішого, від простішого до складнішого, зумовлений зростанням і змінами політичної культури, оволодінням новими формами політичної діяльності.

Політичний процес є уособленням неперервності розвитку, а політичні зміни — його дискретності.

Структурними елементами політичного процесу виступають різні процеси (схема 9).

Елементи:

✵ Революція і реформа

✵ Політична криза

✵ Політичне рішення

✵ Політичний плюралізм. Конфлікти і кооперація в політиці

✵ Повстання, бунт, заколот, путч

✵ Політична кампанія

✵ Пряма дія в політиці


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити