Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Запитання і відповіді
Що таке ресурси влади? Які підходи до їх класифікації існують у політології?

43 Що таке ресурси влади? Які підходи до їх класифікації існують у політології?


Ресурси влади — це сукупність засобів, використання яких забезпечує вплив на об'єкт влади відповідно до цілей суб'єкта.

У політології існує кілька підходів до класифікації ресурсів влади. Прихильники одного з найпоширеніших поділяють їх на утилітарні, примусові та нормативні.

Утилітарні ресурси охоплюють матеріальні та соціальні цінності, пов'язані зі щоденними інтересами людей. За їх допомогою державна влада може «купувати» не лише окремих політиків, а й цілі прошарки населення.

Примусові ресурси використовують тоді, коли не спрацьовують утилітарні. До них належать усі засоби адміністративного впливу і покарання, в тому числі притягнення до суду.

До нормативних ресурсів належать засоби впливу на внутрішній світ, ціннісні орієнтації та норми поведінки людини. Нормативні ресурси впливають на свідомість, внутрішній світ людини.

Прихильники іншого підходу за важливістю сфер життєдіяльності поділяють ресурси влади на економічні, соціальні, інформаційні, політико — правові, демографічні, силові, суб'єктні та політичні.

Економічні ресурси — матеріальні цінності, необхідні для суспільного виробництва та споживання, гроші, родючі землі, корисні копалини, продукти харчування тощо.

Соціальні ресурси — здатність до підвищення (чи зниження) соціального статусу або рангу, місця у соціальній структурі. Соціальний ресурс охоплює: посаду, престиж, освіту, медичне обслуговування, соціальне забезпечення.

Інформаційні ресурси — це знання та інформація, а також засоби їх отримання та поширення. З розвитком засобів масової інформації та комунікаційних систем саме вони стають найважливішими атрибутами влади, особливо в розвинених країнах.

Політико — правові ресурси — це конституція, закони, програмні документи політичних партій.

Демографічні ресурси — людина як універсальний ресурс, що створює інші ресурси.

Силові ресурси — зброя, апарат фізичного примусу, спеціально підготовлені для цього люди: армія, міліція, служба безпеки, суд, прокуратура.

Суб'єктні ресурси — наявність необхідних соціальних якостей (особисті характеристики суб'єкта влади — політична освіченість, компетентність, організованість, наявність політичної волі, здібності до аналізу політичної ситуації і прогнозування, вміння приймати рішення і брати на себе відповідальність, рішучість, визнаний авторитет).

Політичні ресурси — наявність розвинених політичних партій, відпрацьованість державних механізмів, підготовлений апарат управління, політичні традиції, наявність політичних лідерів і відпрацьованого механізму їх формування, розвинена політична культура мас.

Кожен із цих ресурсів становить певну силу, проте співвідношення цих сил у різні періоди може змінюватися.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити