Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Запитання і відповіді
Яка структура президентської влади в Україні?

57 Яка структура президентської влади в Україні?


У сучасній Україні посаду президента було введено 1 грудня 1991 р., коли в результаті всенародного голосування було схвалено Акт проголошення незалежності України й обрано першим Президентом Леоніда Кравчука.

Згідно з Конституцією України, прийнятою 28 червня 1996 р., Президент України є главою держави і діє від її імені. Отже, будучи уособленням держави і державної влади в цілому, а не якоїсь її гілки, Президент є гарантом державного суверенітету України, додержання Конституції, прав і свобод людини й громадянина.

Закон України «Про вибори Президента України» було прийнято 5 березня 1999 р.

Президент України виконує такі функції:

✵ забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

✵ звертається з посланнями до народу та зі щорічним і позачерговими посланнями до Верховної Ради України щодо внутрішнього і зовнішнього становища України;

✵ представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює керівництво її зовнішньополітичною діяльністю, веде переговори й укладає міжнародні договори;

✵ приймає рішення про визнання іноземних держав;

✵ призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

✵ призначає всеукраїнські референдуми щодо змін Конституції України, проголошує всеукраїнські референдуми за народною ініціативою;

✵ призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у терміни, визначені Конституцією;

✵ припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

✵ за згодою Верховної Ради України призначає Прем'єр-міністра України;

✵ припиняє повноваження Прем'єр-міністра та приймає рішення про його відставку;

✵ за поданням Прем'єр-міністра призначає членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

✵ за згодою Верховної Ради України призначає Генерального прокурора України та звільняє його з посади;

✵ призначає половину складу Ради Національного банку України;

✵ призначає половину складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення;

✵ призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

✵ утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

✵ скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

✵ є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України, призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних сил України, інших військових формувань, здійснює керівництво у сферах національної безпеки й оборони держави;

✵ очолює Раду національної безпеки і оборони України;

✵ вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних сил України у разі збройної агресії проти України;

✵ відповідно до закону приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

✵ у разі необхідності приймає рішення про введення в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації (з подальшим затвердженням цих рішень Верховною Радою);

✵ призначає третину складу Конституційного Суду України;

✵ утворює суди у визначеному законом порядку;

✵ присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

✵ нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки і нагороджує ними;

✵ приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

✵ здійснює помилування;

✵ у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, створює для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

✵ підписує закони, ухвалені Верховною Радою України;

✵ має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради.

Діяльність Президента забезпечує низка консультативних, дорадчих та допоміжних інститутів, передусім Рада національної безпеки і оборони України та Адміністрація Президента.

Адміністрація Президента України — постійно діючий орган, що утворюється Президентом для виконання ним своїх повноважень як глави держави. Керівництво Адміністрацією здійснює Глава Адміністрації, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом.

Головне завдання діяльності Адміністрації Президента — організаційне, правове, консультативне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності глави держави. Адміністрація Президента здійснює аналіз економічних, політичних та суспільних процесів в Україні і за його результатами готує Президентові пропозиції. До функцій Адміністрації входить забезпечення зв'язків Президента з Верховною Радою, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими організаціями.

Рада національної безпеки і оборони України — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України, який забезпечує реалізацію єдиної державної політики, аналізує стан і тенденції розвитку зовнішньо - та внутрішньополітичної ситуації, визначає стратегію та пріоритетні напрями гарантування національної безпеки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити