Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Запитання і відповіді
Які головні процедури виборчої кампанії? Як проходять вибори в Україні?

62 Які головні процедури виборчої кампанії? Як проходять вибори в Україні?


Політичні вибори не зводяться лише до власне голосування. Це масова кампанія, широкий комплекс заходів з метою формування керівних органів держави. Головними серед них є:

✵ призначення виборів та визначення дати їх проведення;

✵ визначення виборчих округів та їх дільниць;

✵ утворення виборчих комісій (центральної, окружних, територіальних, дільничних);

✵ складання списків виборців;

✵ висування та реєстрація кандидатів;

✵ проведення передвиборчої агітації;

✵ власне голосування;

✵ підрахунок голосів;

✵ оприлюднення результатів голосування;

✵ реєстрація обраних депутатів;

✵ проведення у разі необхідності повторного голосування чи повторних виборів.

Згідно з Конституцією України чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента вибори проводяться протягом 90 днів з дня їх припинення.

Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України. Позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться протягом 60 днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень. Рішення про початок виборчої кампанії приймає Центральна виборча комісія (ЦВК).

Для проведення виборів до Верховної Ради України ЦВК утворює 225 одномандатних виборчих округів. Багатомандатний округ охоплює всю територію України.

Безпосереднє проведення виборів здійснюють виборчі комісії. До їх функцій входять складання списків громадян, які мають право брати участь у виборах, реєстрація кандидатів на виборну посаду, проведення голосування, підрахунок голосів та визначення і затвердження результатів.

Складовими частинами виборчого округу є виборчі дільниці, на яких проводяться реєстрація виборців, голосування та підрахунок голосів під час виборів. Кількість виборців у виборчих дільницях України може становити від 20 до 3000 чол.

У світі існує кілька способів висунення кандидатів на виборні посади, зокрема реєстрація через подання у відповідні органи заяви, підписаної самим претендентом (інколи потрібно, щоб така заява була скріплена підписами певної кількості виборців); висунення кандидата через офіційне подання від імені партії петиції, яку підписує певна кількість виборців; висунення кандидатів, здійснюване у такому самому порядку, що й обрання. Таку процедуру, що дістала назву первинних виборів, широко застосовують під час президентських виборів у США.

За Законом України «Про вибори народних депутатів України» кандидатів у народні депутати може висувати партія, зареєстрована у встановленому законом порядку не пізніше ніж за рік до дня виборів, та виборчий блок партій за умови, що до його складу входять партії, зареєстровані також не пізніше ніж за рік до дня виборів. Передбачено також самовисування кандидатів у народні депутати України шляхом подання заяви до окружної виборчої комісії. Висунення кандидатів починається за 85 і завершується за 65 днів до дня виборів.

Вибори відбуваються на засадах законності, політичного плюралізму, гласності і відкритості, рівності прав усіх суб'єктів виборів, свободи передвиборчої агітації, однакових можливостей доступу до засобів масової інформації. У демократичному суспільстві передвиборча агітація є потужним засобом політичного впливу на маси, інструментом у боротьбі за політичний авторитет та прихильність виборців. Її мета — поширення ідей і намірів кандидатів шляхом оприлюднення своїх передвиборчих програм.

Безпосереднім актом волевиявлення громадян є голосування. В Україні кожен виборець має голосувати особисто. Голосування за інших осіб не допускається. Процедура голосування складається з ідентифікації особи виборця, отримання бюлетеня і власне голосування. Виборчий бюлетень — це бланк суворо визначеної форми, на якому поряд з реквізитами наводиться перелік претендентів на обрання.

Підрахунок голосів, поданих виборцями, здійснюють члени дільничних виборчих комісій одразу після закінчення голосування. Результати виборів по багатомандатному загальнодержавному виборчому округу встановлює ЦВК на підставі протоколів, складених окружними виборчими комісіями.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити