Політологія у запитаннях і відповідях

64 Що таке партійні системи? Які існують класифікації партійних систем?

 

Партійну систему можна визначити як систему відносин суперництва та співробітництва між політичними партіями, що діють у конкретному суспільстві. Це підсистема політичної системи, яка у широкому розумінні є повною єдністю існуючих у суспільстві політичних інститутів, політичних норм, політичної свідомості і політичних відносин, а у вузькому — системою політичних інститутів, які беруть участь у здійсненні політичної влади.

Виходячи зі специфіки загальносистемних характеристик, можна запропонувати такі групи класифікацій партійних систем:

           стабільні — нестабільні;

           здатні зберігати цілісність і такі, що розпадаються;

           ті, що функціонують у нормальній та у надзвичайній обстановці;

           біполярні (поляризовані) — багатополярні та атомізовані;

           альтернативні (які визнають принцип припустимості ротації, зміни правлячої партії) та не альтернативні;

           молоді та такі, що мають досить тривалу історію і сталі традиції;

           які перебувають на стадії свого зародження або успішного розвитку чи увійшли у період занепаду й саморуйнації;

           наднаціональні, загальнонаціональні, регіональні та локальні.

За іншою класифікацією, в основу якої покладено суто політичні критерії, політичні системи поділяють на:

           системи, в яких партії мають власний політичний характер, та системи з переважанням партій, що за своєю природою є псевдополітичними і становлять певні клани;

           системи, що відіграють провідну роль у формуванні реальної політики держави, та такі, що відіграють другорядну роль;

           системи з «вичленуванням певного сегмента політичного спектра» (тобто із забороною партій певних ідеологічних

напрямів) та ліберальні (в суто політичному розумінні);

           одно -, дво- та багатопартійні;

           революційні, реформаторсько-стабілізаційні чи консервативні;

           плюралістичні чи монолістичні;

           націоналістичні чи монокультурні;

           релігійні чи світські;

           марксистські («арабського», «африканського» соціалізму) чи несоціалістичні.

Проте слід пам'ятати, що за конкретних умов будь-які загальносистемні характеристики партійної системи набувають певного політичного забарвлення, тому поділ критеріїв класифікації на суто політичні є досить умовним і його не можна сприймати як догму.

Найпоширенішим критерієм поділу партійних систем є кількісний. Французький учений М. Дюверже та американський З. Нойманн взагалі вважають, що між чисельністю партій і характером партійної системи існує стійкий видоутворювальний зв'язок. Кількість партій вони безпосередньо пов'язують зі станом стабільності суспільства. Найстійкішою, на їхню думку, є двопартійна система.

Як свідчить історична практика, однопартійна система не може існувати упродовж тривалого часу, не акумулюючи в собі суперечностей суспільства, які згодом обов'язково призводять до системної кризи. На певному етапі однопартійність може перерости в апартійність, коли партія «розчиняється» в державі, стаючи її стрижнем, певною зброєю вже не політичного впливу, а репресивного державного диктату.

Натомість двопартійність створює можливості для відкритої конкуренції її складових компонентів. Соціальною базою цієї системи є середній клас, який взагалі є гарантом стабільності у суспільстві. Однак в історії відомі й приклади успішного функціонування трипартійної (у Великій Британії) та чотирипартійної (у Франції) систем.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити