Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Запитання і відповіді
Які основні тенденції розвитку сучасної світової політики?

68 Які основні тенденції розвитку сучасної світової політики?


Сукупну діяльність народів, держав та їх інститутів, соціальних спільнот та їхніх організацій і рухів, що мають певні політичні цілі в галузі міжнародного життя, називають світовим політичним процесом. Його складовими є політична діяльність ООН та інших міжнародних організацій та їх органів; політичні акції регіональних, міжрегіональних та міждержавних об'єднань, а також відповідних недержавних організацій; зовнішньополітична діяльність суверенних держав, партій та громадських організацій.

Цілями суб'єктів світового політичного процесу є участь у міжнародному поділі праці, забезпечення міжнародного миру, спільний захист прав людини та спільне розв'язання глобальних проблем сучасності.

Головною парадигмою розв'язання глобальних проблем людства є докорінна зміна парадигми міжнародної політики, а саме відхід країн світу від конфліктної, конфронтаційної орієнтації, перехід до глобального конструктивного співробітництва на засадах визнання пріоритету загальнолюдських цінностей та спільний пошук ефективних шляхів формування життєздатного світового простору.

Нова глобальна система безпеки формується шляхом переговорів і угод про загальні цілі, норми інститутів, принципів і механізмів урегулювання гострих конфліктів і ґрунтується на таких важливих елементах, як довіра, заснована на відкритості і передбачуваності, співробітництво та гарантії зайнятості населення.

Під міжнародною політикою розуміють комплекс двосторонніх і багатосторонніх політичних, економічних, дипломатичних, військових, культурних і науково-технічних зв'язків та відносин між державами, групами держав, провідними політичними, економічними та іншими силами, що діють на світовій арені.

До цілей і завдань належать міжнародний поділ праці й пов'язаний з ним обмін товарами, сировиною, технологіями, досягненнями науково-технічного прогресу та духовними цінностями; спільний захист довкілля, боротьба з хворобами й міжнародним тероризмом; захист прав людини, колективне забезпечення міжнародного миру.

Гуманізація суспільних відносин, дедалі ширше визнання основних прав і свобод людини і прагнення дотримуватись їх, з одного боку, а з іншого — створення нових типів озброєнь, що може призвести до глобального ядерного конфлікту й знищення людства, ускладнення можливостей контролю за ними зумовлюють неприйнятність війни як засобу досягнення політичних, економічних, ідеологічних та інших цілей. Проте, на жаль, війна й досі залишається знаряддям політики.

Розв'язання нагальних проблем сьогодення потребує зростання ролі у міждержавних відносинах не лише дипломатичних органів, а й позаурядових, недержавних структур. У сучасному світі найрізноманітніші економічні, наукові, культурні, релігійні та інші зв'язки й ініціативи здійснюють поза офіційними каналами партії, громадські організації та окремі громадяни.

Дипломатія спирається на принципи і норми міжнародного права — сукупність норм і принципів, які регулюють усю систему міжнародних відносин, а також взаємодію в межах окремих груп або на двосторонніх засадах. Відповідно до взятих зобов'язань уряди впорядковують внутрішнє законодавство згідно з міжнародними угодами і договорами, нормами та принципами.

Головними принципами сучасного міжнародного права є:

✵ мирне співіснування;

✵ суверенна рівність держав;

✵ рівноправність народів та їхнє право самостійно визначати свою долю;

✵ незастосування в міжнародних відносинах сили або загрози силою;

✵ непорушність державних кордонів, територіальної цілісності держав;

✵ мирне врегулювання суперечок;

✵ невтручання у внутрішні справи держав;

✵ сумлінне виконання зобов'язань за міжнародним правом та угодами;

✵ загальна повага до прав й основних свобод людини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити