Політологія у запитаннях і відповідях - 2020

Запитання і відповіді
Що таке політична етика?

73 Що таке політична етика?


Під поняттям «політична етика» зазвичай розуміють нормативний підхід до політики. Етична проблематика у політиці охоплює питання обґрунтування системи базових цінностей суспільства, формування соціального порядку, що відповідає цим ціннісним уявленням, інституціональних взаємовідносин, відносин соціальних груп та рухів, відносин між особою та суспільством, основних понять громадянської етики тощо.

Поставши на ґрунті християнської етики, спираючись на невід'ємні права (на життя, повагу гідності, свободу і особисту недоторканність, недоторканність житла, таємницю листування, свободу пересування тощо), політична етика неодноразово зазнавала значних перекручень (наприклад, вироджуючись у політичну ідеологію). Її розвиток — результат раціоналізації суспільної свідомості, прискореної сучасними процесами модернізації, соціальної диференціації та соціальної динаміки.

Проблеми політичної етики перебували в центрі уваги політичної думки з давніх часів. Платон і Аристотель розглядали політику та мораль як одне ціле, спрямоване на досягнення справедливості. Християнська етика ці поняття відокремлює: «Богу — Богове, а кесарю — кесареве».

За етикою Н. Макіавеллі («мета виправдовує засоби»), найвищою цінністю є держава, що вища за цінності окремої особи.

Класова мораль марксизму була цілковито підпорядкована політичним цілям. Відтак мораль була зведена до рівня ідеології. За етикою марксизму, мораль — це те, що сприяє наближенню людства до тієї єдиної вищої мети, яка може лише означати, що мораль, по суті, небезкорислива і піддається маніпуляціям. Отже, для комуністів марксизм став своєрідним моральним законом і релігією.

Політична етика — не лише теорія про політичну мораль. Вона є її складовою, певним показником ступеня її розвиненості та раціональності. Перед політичною етикою в Україні стоять завдання визначити і розкрити зміст:

✵ основних політико — етичних цінностей (соціальна справедливість, свобода, відповідальність тощо);

✵ традиційних політичних понять (влада, конфлікт, насильство, реформа);

✵ принципів, на яких має базуватися соціальне будівництво (солідарність, права особи, патріотизм);

✵ спрямування подальшого розвитку суспільства, тобто правової держави, демократії, ринкової економіки.

Як носій моральних правил етика стосується питання про те, що або хто є джерелом аморальної поведінки під час прийняття рішень складного політичного вибору або виконання адміністративних директив. Більшість посадових осіб не помічають відмінності між етикою і владою (тобто між етикою та здійсненням владних повноважень, які, на їхню думку, завжди етичні). Однак державне і громадське життя значною мірою залежить від моральності суспільних відносин, етики відносин держави і громадянина.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити