Юридичний словник-довідник

Регіональні організації — міжнародні організації держав певного регіону — політичні, економічні, військові тощо. Формальною ознакою Р. о. є належність країн — членів до одного географічного району (регіону). Широко відомі такі Р. о., як Європейський Союз (ЄС), Організація африканської єдності (ОАЄ), Організація американських держав (ОАД), Ліга арабських держав (ЛАД). Заснування і діяльність Р. о. повинні відповідати вимозі Статуту ООН (п. 1 ст. 52), згідно з якою вони створюються для розв'язання питань підтримання міжнародного миру і безпеки і придатні для регіональних дій за умови, що угоди про Р. о. та діяльність їх органів відповідають цілям і принципам Статуту ООН.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити