Юридичний словник-довідник

Річ — один із найважливіших об'єктів цивільних прав. Р. є усі реально існуючі предмети матеріального світу, які можуть використовуватися людиною і знаходитися у її володінні (земля та її надра, води, ліси, станки, автомобілі, одяг, продукти харчування тощо). Це можуть бути предмети природного походження або створені людською працею. У правовому розумінні не є Р. почуття і відчуття людини, її мова та спів, а також реально існуючі предмети матеріального світу, якимилюдина не може володіти (наприклад, земна куля в цілому, інші планети). Всі Р. мають свої особливості, відповідно до яких вони поділяються, зокрема, на: засоби виробництва і предмети споживання; вільні в обігу і вилучені з обігу або обмежені в обігу; рухомі й нерухомі; індивідуально визначені й родові; споживчі й неспоживчі; плоди і доходи; гроші й цінні папери. З урахуванням особливостей Р. щодо них може встановлюватися певний правовий режим.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити