Юридичний словник-довідник

Рішення комісії з трудових спорів — акт, у якому виражено волю більшості або усіх членів комісії з трудових спорів по суті розглянутого індивідуального трудового спору. Рішення комісії повинно повністю відповідати обставинам справи. У ньому зазначається: повне найменування підприємства, організації, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника; дата звернення до комісії, дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, прізвище власника або представників уповноваженого ним органу, результати голосування і мотивоване рішення комісії. У рішенні слід зазначити, на підставі якого закону, положення, інструкції чи колективного договору воно прийняте. Якщо у рішенні комісії йдеться про виплату грошей, необхідно вказати точну суму, що стягується на користь заявника. Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові і власникові або уповноваженому ним органу. Працівник або власник чи уповноважений ним орган можуть оскаржити рішення комісії до суду в десятиденний строк від дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити