Юридичний словник-довідник

Санітарно-захисні зони — земельні ділянки, розміри яких встановлюються у відповідності до санітарної класифікації підприємств, виділяються навколо промислових підприємств з технологічними процесами, що є джерелами викидів у навколишнє природне середовище шкідливих речовин, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних випромінювань, статичного електроструму та іонізуючих випромінювань, з метою зменшення їх негативного впливу на населення, що мешкає у межах житлової забудови. С.-з. з. створюються на землях власників земель та землекористувачів, але це не позбавляє їх можливості використовувати ці землі з деякими обмеженнями, встановленими для цих зон, згідно з їх цільовим призначенням. Обов'язковою вимогою дотримання режиму С.-з. з. є заборона житлового будівництва, розміщення спортивних споруд, парків, дитячих закладів, лікувально-профілактичних і оздоровчих установ загального користування. С.-з. з. у межах міст, селищ міського типу повинні впорядковувати і озеленювати промислові підприємства відповідно до проектів планування і забудови цих населених пунктів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити