Юридичний словник-довідник

Санкції договірні — засоби майнового примусу, які застосовуються у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання. Зміст С. д. полягає в тому, що сторона, яка порушила договір, повинна відшкодувати збитки, а також сплатити неустойку (штраф, пеню). Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли: допускається стягнення тільки неустойки (штрафу, пені), але не збитків; збитки можуть бути стягнені в повній сумі понад неустойку (штраф, пеню); за вибором кредитора можуть бути стягнуті або неустойка (штраф, пеня), або збитки. Суд у виняткових випадках має право з урахуванням інтересів сторін, що заслуговують на увагу, зменшити належну до сплати кредиторові неустойку (штраф, пеню). Сплата неустойки (штрафу, пені), встановленої у разі прострочення або іншого неналежного виконання зобов'язання і відшкодування збитків, не звільняють боржника від виконання зобов'язання в натурі. Якщо боржник не виконав за зобов'язанням певну роботу, кредитор має право виконати цю роботу за рахунок боржника, якщо інше не випливає із закону чи договору, або вимагати відшкодування збитків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити