Юридичний словник-довідник

Свобода пересування і вільного вибору місця проживання — конституційне право громадян України, яке гарантує свободу пересування і вільного вибору місця проживання, крім обмежень, які встановлюються законом в інтересах охорони здоров'я, боротьби з епідеміями і стихійним лихом, запобігання злочинам. Кожний громадянин України має право вільно покинути територію України та безперешкодно повернутися в Україну. Ці права можуть бути обмежені тільки на підставі закону. Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в'їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок регулює Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України». Він визначає випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок розв'язання спорів у цій сфері. Порядок в'їзду до іноземної держави регулює законодавство відповідної держави. Громадяни України, які звернулися з клопотанням про виїзд з України, користуються всіма правами і несуть встановлені законом обов'язки. За ними зберігаються на території України майно, кошти, цінні папери та інші цінності, що належать їм на праві приватної власності. Будь-яке обмеження їх громадянських, політичних, соціальних, економічних та інших прав не допускається. Громадянин України не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити