Юридичний словник-довідник

Селянське (фермерське) господарство — одна з форм ведення сільського господарства, що займається виробництвом товарної сільськогосподарської продукції, її переробкою і реалізацією. Діяльність господарства регулюється Законом України «Про селянське (фермерське) господарство». Відповідно до цього закону (ст. 2) членами С. (ф.) г. можуть бути подружжя, їхні батьки, діти, які досягли 16-річного віку, та інші родичі, що об'єдналися для роботи в цьому господарстві. Членами господарства не можуть бути особи, в тому числі родичі, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою). Господарство може бути створено однією особою. Головою господарства є його засновник або особа, що є його правонаступником. При створенні господарства одним із членів сім'ї інші члени сім'ї та родичі самостійно приймають рішення про участь у його діяльності. Інтереси господарства перед підприємствами, установами та організаціями, окремими громадянами представляє голова господарства. На його ім'я видаються відповідно Державний акт на право приватної власності на землю, Державний акт на право постійного користування землею. З ним укладається договір на тимчасове користування землею, в тому числі на умовах оренди. Складаються також інші документи відповідно до законодавства України. Після одержання правових документів на землю господарство підлягає (у 30-денний строк) державній реєстрації у Раді народних депутатів, яка передала у власність чи надала в користування земельну ділянку. Для державної реєстрації господарства до відповідної Ради народних депутатів подається заява, статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємництва, список осіб, які виявили бажання створити його, і документ про внесення плати за державну реєстрацію. Після відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) та отримання Державного акту на право приватної власності на землю, Державного акту на право постійного користування або після укладення договору на тимчасове користування землею, в тому числі на умовах оренди, та державної реєстрації С. (ф.) г. набуває статусу юридичної особи, виготовляє печатку із своїм найменуванням і адресою, відкриває розрахунковий та інші рахунки в установах банку і вступає у відносини з організаціями як самостійний товаровиробник. Сільська, селищна, міська Ради народних депутатів заносять до спеціальної погосподарської книги дані про склад господарства та про передану у власність чи надану у користування господарству земельну ділянку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити