Юридичний словник-довідник

Спеціаліст у судочинстві — особа, компетентна в певній галузі знань і залучена слідчим або судом для надання наукової, технічної та іншої допомоги при проведенні слідчих або судових дій. Для участі в слідчій дії або в судовому слідстві (у кримінальних справах) чи судовому розгляді (в цивільних справах) можна залучати С., не заінтересованого в результатах справи. Відповідно до ст. ст. 128 і 270 КПК С. зобов'язаний: з'явитися за викликом, сприяти слідчому чи суду у виявленні, закріпленні та вилученні доказів; звертати увагу суду, слідчого на обставини, пов'язані з виявленням і закріпленням доказів; давати пояснення із спеціальних питань. С. має право: звертатися з дозволу слідчого або суду із запитаннями до осіб, які беруть участь у проведенні слідчої чи судової дії; робити заяви, пов'язані з виявленням, закріпленням і вилученням доказів. Консультації і висновки С., на відміну від висновку експерта, доказового значення не мають. С. має право на відшкодування витрат, пов'язаних із викликом до органів попереднього розслідування, прокуратури і суду.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити