Юридичний словник-довідник

Співавторство — авторське право двох або більше осіб на продукт їхньої спільної творчої праці (твір науки, літератури або мистецтва, відкриття, винахід, промисловий зразок тощо). Умовою виникнення С. є сумісна участь у творчості. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними. Право використання твору належить усім співавторам однаковою мірою. Винагорода за використання твору належить співавторам у рівних частках, якщо в угоді не передбачено інше. Співавтор не може без достатніх підстав відмовити іншим співавторам у дозволі на використання твору.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити