Юридичний словник-довідник

Співучасть у злочині — умисна спільна участь двох або більше осіб у скоєнні злочину. За загальним правилом скоєння злочину кількома особами становить більшу суспільну небезпеку, ніж скоєння злочину однією особою. С. у з. характеризується сукупністю об'єктивних і суб'єктивних ознак. До об'єктивних ознак слід, по-перше, віднести участь у скоєнні одного й того самого злочину двох або більше осіб. По-друге, у співучасті дві або більше особи діють спільно. Спільність характеризується тим, що дії всіх співучасників взаємопов'язані, вони доповнюють одна одну, спрямовані на скоєння одного і того самого злочину й істотно сприяють його виконанню. Вказівка в ч. І ст. 19 КК на умисну спільну участь у скоєнні злочину підкреслює необхідність встановлення причинного зв'язку між діями співучасників і злочинним діянням, тобто дії всіх співучасників мають бути у причинному зв'язку із злочином. До суб'єктивних ознак С. у з. слід віднести умисну участь усіх співучасників у скоєнні умисного злочину. Як неможлива співучасть у необережних злочинах, так само неможлива і необережна співучасть в умисних злочинах. Мотиви і мета співучасників можуть бути різними. Формами співучасті більшість учених визнає співвиконавство, співучасть у прямому значенні цього слова і співучасть особливого роду. Співвиконавство має місце тоді, коли всі співучасники, діючи спільно, виконують дії, які утворюють об'єктивну сторону складу окремого злочину. Усі такі співучасники є виконавцями злочину. Співучасть у прямому значенні цього слова характеризується наявністю не тільки виконавця, а й організатора, підмовника або пособника. Співучасть особливого роду — це об'єднання групи осіб у злочинну організацію, яка має стійкий характер, організаторів чи керівників (банда, організована злочинна група). Ст. 19 КК України визначає види співучасників. Виконавцем визнається особа, яка безпосередньо скоїла злочин, організатором — особа, яка організувала скоєння злочину або керувала скоєнням його. Підмовником є особа, яка схилила до скоєння злочину, пособником — особа, яка сприяла скоєнню злочину порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла сховати злочинця, знаряддя і засоби скоєння злочину, сліди злочину або предмети, добуті злочинним шляхом. Підставою відповідальності всіх співучасників є наявність у їхніх діях складу окремого злочину. При кваліфікації дій організатора, підмовника і пособника слід посилатися на ст. 19 КК і на відповідну статтю Особливої частини КК, яка передбачає відповідальність виконавця злочину. При призначенні покарання кожному із співучасників суд враховує ступінь і характер участі кожного у скоєнні злочину.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити