Юридичний словник-довідник

Спілка юристів України — добровільне громадське об'єднання юристів, що діє на засадах самоврядування. Створена 14.IV.1991 на установчому з'їзді в м. Києві. Статут С. ю. У. зареєстровано 24.VI.1991, після чого вона набула статусу юридичної особи. Діяльність С. ю. У. досить різноманітна. Головна мета С. ю. У.— об'єднання на професійній основі зусиль юристів України для сприяння побудові правової держави, охорони інтересів суспільства, захисту прав і свобод громадян, підприємств, установ і організацій, забезпечення законності, правопорядку, а також усунення відомчої роз'єднаності юристів і захисту їхніх прав та інтересів. Для досягнення цієї мети С. ю. У. сприяє створенню належних умов для активної професійної і громадської діяльності своїх членів; бере участь у вдосконаленні законодавства; вживає заходів щодо зміцнення зв'язків між юридичною наукою, освітою і практикою; пропагує чинне законодавство; видає юридичну літературу, здійснює правову консультативну діяльність; сприяє розвитку міжнародного співробітництва юристів України з юристами інших країн, національними і міжнародними організаціями юристів тощо. Разом з промислово-комерційною фірмою «Тонар» С. ю. У. видає щомісячник для ділових людей «Підприємництво і ринок України» (закони, укази, постанови, інструкції, коментарі). Відповідно до статуту С. ю. У. складається з індивідуальних та колективних членів. Найвищим керівним органом її є з'їзд. Він обирає голову. У період між з'їздами діють Рада спілки, виконавчий комітет, ревізійна комісія та комісія з питань професійної етики. Крім того, працюють комісії з основних напрямів діяльності спілки, підготовки і перепідготовки юридичних кадрів, соціально-правової захищеності юристів, видавничої діяльності і правової пропаганди, міжнародного співробітництва.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити