Юридичний словник-довідник

Спілки кооперативів — об'єднання кооперативів (товариств) на добровільних засадах за видами діяльності або за територіальними ознаками в районах, областях, Автономній Республіці Крим і в країні в цілому з метою сприяння їх розвитку. Відповідно до Закону України «Про споживчу кооперацію» (ст. 8), споживчі товариства можуть добровільно об'єднуватися в місцеві спілки, Центральну спілку споживчих товариств України і мають право вільного виходу з них. Право колективних сільськогосподарських підприємств об'єднуватися на добровільних засадах у спілки (об'єднання) передбачено ст. 1 п. З Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство». Головні завдання спілок (об'єднань) кооперативів: забезпечення основних принципів кооперації (див. «Принципи кооперації»), розвитку кооперативної демократії, колективного обговорення найважливіших питань діяльності кооперативів; узагальнення досвіду і вироблення рекомендацій щодо найповнішого використання наявних резервів та можливостей, пропаганда кооперативного руху; сприяння поліпшенню спеціалізації виробництва, координації діяльності кооперативів, організації кооперативних зв'язків і матеріально-технічного постачання, переробки, зберігання та збуту продукції; вивчення стану і перспектив ринку товарів (робіт, послуг), на виробництві та продажу яких спеціалізуються кооперативи; забезпечення захисту прав кооперативів та їх членів, надання їм правової допомоги, репрезентація їх інтересів у відповідних державних та інших органах, у міжнародних організаціях; надання кооперативам необхідної допомоги у вдосконаленні виробництва, впровадженні досягнень науково-технічного прогресу, рекламі їх продукції (робіт, послуг), підвищенні кваліфікації кадрів. За рішенням з'їздів, зборів делегатів (уповноважених) кооперативів або на договірних засадах на С. к. може бути покладено виконання окремих виробничо-господарських функцій. С. к. утворюються на з'їздах, зборах делегатів (уповноважених) кооперативів, конференціях. Вони діють на підставі своїх статутів, що приймаються з'їздами, зборами делегатів (уповноважених) кооперативів, конференціями. С. к. визнається юридичною особою і може здійснювати господарську та іншу не заборонену чинним законодавством діяльність, починаючи від дня її державної реєстрації. Вона не відповідає за зобов'язаннями кооперативів і не має щодо них розпорядчих функцій. З'їзди, збори делегатів (уповноважених) кооперативів можуть приймати примірні статути кооперативів. Спілки (об'єднання) мають право на майно, необхідне для виконання своїх статутних завдань та інших видів діяльності. С. к. та їх апарати управління утримуються на кошти від доходів відповідних кооперативів, а також доходів від господарської діяльності цих спілок.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити