Юридичний словник-довідник

Статистична інформація — сукупність офіційної документованої державної інформації, що дає кількісну характеристику подій та явищ, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя держави. Державна С. і. підлягає систематичному відкритому опублікуванню. Громадяни, наукові заклади та інші заінтересовані організації мають відкритий доступ до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, встановлених для інформації, яка у встановленому порядку віднесена до державної таємниці або до інформації з обмеженим доступом. Система С. і., джерела її і режим визначаються Законом України «Про державну статистику» та іншими правовими актами в цій галузі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити