Юридичний словник-довідник - 2021


Суддя

Суддя — посадова особа, наділена у конституційному порядку повноваженнями здійснювати правосуддя та виконувати обов'язки на професійній основі в суді. Закон закріплює особливі вимоги до осіб, які претендують на посаду судді (наявність громадянства України, належний стаж роботи за юридичною спеціальністю, вища юридична освіта, віковий ценз). Так, суддею районного (міського), міжрайонного (окружного) суду, військового суду гарнізону може бути громадянин України, який досяг на день обрання 25 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи за юридичною спеціальністю не менш як два роки. Вимоги до осіб, що претендують на посаду суддів інших судів, визначені Конституцією України, Законами «Про статус суддів», «Про Конституційний Суд України», «Про арбітражний суд» та ін. Суддя не може бути народним депутатом, належати до будь-якої політичної партії, руху, входити до складу органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої оплачуваної творчої діяльності у вільний від основної роботи час. У своїй діяльності судді незалежні, підпорядковані тільки закону і нікому не підзвітні. Їх незалежність гарантована передбаченим законом матеріальним та побутовим забезпеченням, соціальним захистом, особливим порядком притягнення до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності та ін. При здійсненні правосуддя судді повинні: дотримуватися Конституції та законів України, забезпечити повний, всеосяжний та об'єктивний розгляд судових справ з дотриманням визначених законом строків; не розголошувати відомості, які стали їм відомі у зв'язку з розглядом справи; не припускати вчинків, які ганьблять звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності. Повноваження судді припиняються органом, що його призначив, на підставі ст. 15 Закону «Про статус суддів».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити