Юридичний словник-довідник

Сукупний доход на члена сім'ї — розмір щомісячних грошових доходів з розрахунку на одного члена сім'ї для визначення права сімей з дітьми на щомісячну допомогу на дітей віком до 16 років (учнів до 18 років), грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом за трьома і більше дітьми віком до 16 років, допомогу непрацюючим жінкам для догляду за дитиною з 2- до 3-річного віку. Порядок розрахунку С. д. встановлюється законодавством і визначається за доходами сім'ї за попередній квартал. Середньомісячний С. д. на члена сім'ї обчислюється на підставі поданих громадянами документів про доходи діленням загальної суми доходів сім'ї за квартал на 3, а потім на число членів сім'ї. При цьому до складу сім'ї зараховуються: чоловік, дружина, діти до 18 років, які перебувають на утриманні, інші особи, якщо вони проживають у сім'ї: діди, бабусі, брати і сестри подружжя, діти, батьки яких позбавлені батьківських прав, діти від 18 років і старші, деякі інші категорії осіб. До С. д. сім'ї зараховуються всі види заробітної плати, надбавки та премії, інші грошові виплати, які мають систематичний характер; стипендії, пенсії, допомоги (крім одноразових); доходи від підприємницької діяльності та заняття кустарно-ремісничими промислами; всі види винагород літературним працівникам (штатним і позаштатним); натуральна оплата. До С. д. не зараховуються одноразові премії, заробіток студентів та учнів під час виробничої практики, канікул, деякі види грошових компенсацій, допомоги малозабезпеченим громадянам тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити