Юридичний словник-довідник

Сумісництво — виконання працівником крім основної іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Робота за С. працівників державних підприємств і установ допускається на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Для роботи за С. згода власника або уповноваженого ним органу не обов'язкова. Проте в окремих випадках можуть бути обмеження на С. Таке право мають керівники державних підприємств, установ і організацій разом з профспілковими комітетами щодо працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці. Обмеження поширюються також на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок. Працівник, який влаштовується на роботу за С. на інше підприємство, в установу, організацію, повинен пред'явити власникові або уповноваженому ним органові паспорт. Якщо робота за С. потребує спеціальних знань, власник або уповноважений ним орган мають право вимагати від працівника диплом чи інший документ про освіту або набуту професію. Не мають права працювати за С. (крім наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності) керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники. Працівники, які працюють за С., одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Відпустка на роботі за С. надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи й оплачується згідно з чинним законодавством. За невикористану відпустку виплачується компенсація. Звільнення з роботи за С. проводиться на підставах, встановлених КЗпП України, а також у разі прийняття на цю посаду працівника, який не є сумісником. Звільнення можливе також, коли власник або уповноважений ним орган прийме рішення про обмеження С. працівників, зайнятих на роботах з особливими умовами та режимом праці. Звільненим сумісникам вихідна допомога не виплачується. Відомості про роботу за С. вносяться до трудової книжки за бажанням працівника. Не є С. літературна робота, в току числі редагування, переклад, рецензування окремих творів, яка оплачується з фонду авторського гонорару; технічна, медична, бухгалтерська та інша експертиза з разовою оплатою праці; педагогічна робота з погодинною оплатою праці обсягом не більше 240 годин на рік; виконання обов'язків медичних консультантів установ охорони здоров'я не більше 12 годин на місяць з разовою оплатою праці; інша робота, яка виконується у разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і одержує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці на основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи. Зазначені умови роботи за С. поширюються лише на працівників державних підприємств, установ і організацій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити