Юридичний словник-довідник

Тарифні угоди — договір між представниками сторін з питань оплати праці і соціальних гарантій. Т. у. укладаються на таких рівнях: міжгалузевому (генеральна Т. у.), галузевому (галузева Т. у.), територіальному і комунальному (регіональна Т. у.), виробничому (Т. у. як складова частина колективного договору). Норми генеральної Т. у. обов'язкові для врахування на подальших рівнях колективних переговорів, норми галузевої, регіональної Т. у.— на виробничому рівні як мінімальні гарантії. Сторонами генеральної угоди є професійні спілки, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, та власники або уповноважені ними органи, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, на підприємствах яких зайнята більшість найманих працівників. Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об'єднання власників або уповноважені ними органи і профспілки чи об'єднання профспілок або інших представницьких організацій трудящих, які мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять у сферу їхньої дії. Угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами державної влади або регіональними об'єднаннями підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження, і об'єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовими колективами органами. Угодою на державному рівні регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин, зокрема щодо гарантій праці і забезпечення продуктивної зайнятості; мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці і доходах усіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя; розміру прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів; соціального страхування; трудових відносин, режиму роботи і відпочинку; умов охорони праці і навколишнього природного середовища; задоволення духовних потреб населення. Угодою на галузевому рівні регулюються галузеві норми, зокрема щодо нормування й оплати праці, встановлення для підприємств галузі мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі; встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг в оплаті праці і зайнятості; трудових відносин; умов і охорони праці; житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку. Галузева угода не може погіршувати становище трудящих порівняно з генеральною угодою. Угода на регіональному рівні регулює норми соціального захисту найманих працівників підприємств, включає вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги. Галузеві та регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації Міністерством праці України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити