Юридичний словник-довідник

Українська нотаріальна палата — добровільна громадська організація нотаріусів, створена у квітні 1993 р. Основна мета її — об'єднання на професіональній основі зусиль нотаріусів для задоволення та захисту їхніх соціальних та інших спільних інтересів, сприяння підвищенню їх професійного рівня та вдосконаленню правової допомоги, яку надають органи нотаріату громадянам і організаціям. У. н. п. створена на принципах індивідуального та колективного членства, рівноправності її членів, гласності в роботі та самоврядування. Місцевими осередками У. н. п. є первинні організації та відділення. Центральні органи У. н. п.: Конференція членів нотаріальної палати, яка скликається не рідше як раз на два роки, Рада Української нотаріальної палати, Ревізійна комісія та Комісія з питань професійної етики. Очолює У. н. п. президент. До її складу увійшли практично всі державні і приватні нотаріуси України. Незважаючи на те, що ця організація має статус громадської, їй делеговано деякі державні функції (методична робота, підвищення кваліфікації працівників нотаріату тощо). У. н. п. започаткувала важливі напрями діяльності: підтримка розвитку приватного нотаріату, підготовка спеціалістів до роботи в нотаріаті, методично-довідкове та інформаційне забезпечення нотаріусів, розвиток міжнародних зв'язків. З часом, коли приватний нотаріат посідатиме належне місце в правовій системі нотаріату (не виключена можливість переходу всіх нотаріусів на приватну форму діяльності), У. н. п. набуде статусу суто професіональної організації і візьме на себе й функції контролю за діяльністю нотаріату.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити