Юридичний словник-довідник

Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища — вид діяльності, який полягає у здійсненні в цій галузі функцій спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності. Мета У. в г. о. н. п. с.— реалізація норм чинного законодавства, контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки, забезпечення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища. Державне У. в г. о. н. п. с. здійснюють Кабінет Міністрів України і місцеві органи виконавчої влади, а також спеціально уповноважені державні органи з охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, інші державні органи. Спеціально уповноваженими державними органами управління в цій галузі є Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, його органи на місцях та інші державні органи, до компетенції яких законодавством України віднесено виконання зазначених функцій. Громадське У. в г. о. н. п. с. здійснюють громадські об'єднання й організації, якщо така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити