Юридичний словник-довідник

Управління соціальне — функція суспільно організованих систем, вплив на суспільство з метою збереження і розвитку притаманних йому якостей. Зміст і складність функції У. с. віддзеркалюють рівень суспільного буття. Практично всі сфери людської діяльності пов'язані з проблемою У. с. Без нього неможливі цілеспрямоване функціонування суспільства, спільні дії мас, нації, народу. У. с. є своєрідною соціальною функцією, а управлінська праця — різновид суспільної праці. Соціальне управління здійснюється за умов певної соціальної формації і відображає її політичні та економічні особливості. В управлінському процесі беруть участь суб'єкти, які управляють, і об'єкти, якими вони управляють. Залежно від класифікаційних ознак існує багато видів У. с.: державне і суспільне, колегіальне і одноосібне, управління сферою суспільного життя, галуззю виробництва, підприємством, фірмою, установою тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити