Юридичний словник-довідник

Учасники цивільного процесу — суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, тобто особи, участь яких у цивільному судочинстві передбачена нормами права і дії яких спрямовані на виникнення, розвиток і припинення цивільного процесу. Це особи, які беруть участь у справі з метою захисту: а) своїх прав та інтересів, що охороняються законом, як сторони, треті особи у справах позовного провадження, як заявники та заінтересовані особи у справах з адміністративно-правових відносин і окремого провадження; б) прав інших осіб, державних і громадських інтересів (органи прокуратури, процесуальні представники, органи державного управління, підприємства, установи, організації, окремі особи, громадськість). Всі вони мають юридичний інтерес у справі. До У. ц. п. належать також особи, які не беруть участі у справі і не мають в ній юридичного інтересу: а) які сприяють суду в розгляді справи (свідки, експерти, перекладачі, особи, які утримують письмові та речові докази); б) які сприяють судовому виконанню (громадяни й організації, що утримують майно і кошти боржника, фінансові та житлово-комунальні органи, органи нотаріату, які виконують допоміжні дії для забезпечення виконання; організації, що здійснюють періодичні стягнення із заробітної плати боржника). Для забезпечення реалізації процесуальних функцій всі У. ц. п. наділені необхідними процесуальними правами і мають певні обов'язки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити