Юридичний словник-довідник

Вивільнення працівників — припинення трудових правовідносин з працівниками за ініціативою власника або уповноваженого ним органу у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників. Порядок В. п. встановлено ст. 49 КЗпПУ та іншими нормативними актами. Про вивільнення працівники мають бути попереджені персонально не пізніше як за два місяці. При вивільненні працівників враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Водночас з попередженням про вивільнення власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації. Якщо роботи за відповідною професією чи спеціальністю немає, а також коли працівник відмовився від переведення на нішу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, він на власний розсуд звертається за допомогою до органу працевлаштування або знаходить роботу самостійно. Одночасно власник або уповноважений ним орган повідомляє орган працевлаштування про наступне вивільнення працівника із зазначенням мою професії, спеціальності, кваліфікації та розміру заробітної плати. Орган працевлаштування пропонує працівникові роботу в тій самій чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а за відсутності такої роботи здійснює підбір іншої з урахуванням особистих побажань працівника і суспільних погреб. При необхідності він може бути направлений, за його згодою, на навчання, щоб здобути нову професію (спеціальність), з наступним наданням йому роботи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити