Юридичний словник-довідник

Фінансова діяльність держави — заснована на правових нормах діяльність держави та її органів з мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і децентралізованих фондів, за допомогою яких забезпечується практичне виконання завдань і функцій держави. Провідну роль у керівництві Ф. д. д. відіграють органи державної влади, а також представницькі органи місцевого самоврядування. Вони затверджують бюджети і звіти про виконання їх, розподіляють доходи і видатки між відповідними бюджетами. Найвищий орган державної влади — Верховна Рада має за Конституцією право на прийняття законів про оподаткування громадян і юридичних осіб. Однак за своїм змістом і формою Ф. д. д. є різновидом виконавчої, управлінської діяльності і здійснюється органами державного управління і місцевого самоврядування. Тому Ф. д. д. ґрунтується на єдиних принципах управління. В процесі Ф. д. д у грошовій формі здійснюється розподіл сукупного суспільного продукту і національного доходу, а також контроль за законним використанням централізованих і децентралізованих фондів коштів. У Ф. д. д. застосовується обов'язковий (податки, мито, штрафи, збори) і добровільний (позики, акції, лотереї) методи мобілізації коштів; при розподілі і використанні — фінансування (цільовий, безповоротний, безвідплатний відпуск коштів з бюджету) і кредитування (зворотне, строкове, відплатне надання коштів). Юридичним відображенням Ф. д. д. є фінансово-планові (наприклад, закон «Про державний бюджет») і фінансово-правові акти (закони про оподаткування, декрети Кабінету Міністрів, інструкції Міністерства фінансів і Національного банку). Важливою правовою формою Ф. д. д. є індивідуальні фінансові акти, з якими пов'язані виникнення, зміна і припинення фінансових правовідносин (наприклад, податкова декларація, прибутковий касовий ордер). Ці акти діють одноразово і звернені до окремої особи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити