Юридичний словник-довідник

Фінансовий контроль — одна із форм державного контролю та інших уповноважених органів за законністю й обґрунтованістю виконання фінансових операцій щодо визначення результатів господарської та управлінської діяльності, за створенням і використанням фондів фінансових ресурсів для економічного й соціального розвитку держави. Ф. к. здійснюють органи державної влади — постійні комісії парламенту, Національний банк, органи державного управління в особі міністерств економіки, фінансів, статистики, а також державні і приватні аудиторські організації. Ф. к. існує в трьох формах: попередній, поточний, наступний. Попередній Ф. к. здійснюється на стадії розробки прогнозованих розрахунків за бюджетом і планом і має на мсті перевірку обґрунтованості розрахунків і пошук можливості ефективнішого використання їх. Поточний Ф. к. проводиться в ході виконання прогнозованих і планових передбачень. На цій стадії ставиться завдання досягти най- раціональнішого використання фінансових ресурсів, виявити додаткові можливості збільшити доходи і зменшити витрати. Наступний Ф. к. здійснюється під час розгляду бухгалтерської і статистичної звітності. Основним завданням його є оцінка досягнутого і розробка стратегії на майбутнє. Методи цього контролю такі: ревізії, перевірки, обстеження, аналіз тощо. Головний метод — ревізія — полягає в перевірці господарсько-фінансової діяльності підприємств, організацій або службових дій посадових осіб.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити